Garantie

Voor alle artikelen die je bij Lis thuiscreatie koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit houdt in dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Als je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorziet Lis je zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel wordt dit gedaan door vervanging, reparatie of terugbetaling. Neem hiervoor contact op met de klantenservice via info@listhuiscreatie.nl.

Klachten

Het kan zijn dat je een klacht hebt over Lis thuiscreatie. Dat is heel vervelend en willen wij graag oplossen. Wij willen dat je tevreden over Lis bent en met enthousiasme kunt spreken over jouw thuiscreaties.

Hoe kun je een klacht indienen?
Mail onze klantenservice met jouw klant via info@listhuiscreatie.nl.

Hoe behandelen we jouw klacht?
WIj streven naar een snelle afwikkeling van de klacht. Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht ontvang je een inhoudelijke reactie. Hierin leggen wij je een oplossing voor, waaraan wij vervolgens na overeenkomst opvolging aan geven.